Ósmy Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich za nami

Ósmy Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich odbył się 3 lutego w Warszawie. W karnawałową noc w niezwykłej scenerii Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim bawiło się prawie 800 osób, w tym ponad 600 aplikantów.

W pierwszej części Balu w oczekiwaniu na gości zagrał kwartet jazzowy w składzie: Paweł Odoszewski – pianista, Michał Łuka – saksofonista, Jan Wierzbicki – Kontrabasista oraz Patryk Szyszko – perkusista.

Bal został uroczyście otwarty przez apl. adw. Piotra Babiarza – przewodniczącego Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz apl. adw. Marię Kozłowską – starostę 2 roku, którzy powitali licznie przybyłych aplikantów z warszawskiej izby, przedstawicieli władz izbowych, wykładowców, a także koleżanki i kolegów z izby toruńskiej i częstochowsko-piotrowskiej. Swoim udziałem zaszczycili także adw. Aleksander Pociej, senator RP oraz SSA Zbigniew Kapiński.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wystąpił adw. Mikołaj Pietrzak – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, podkreślając, że Bal w tym roku wypada w wyjątkowym czasie, kiedy Adwokatura Polska obchodzi swoje 100-lecie. Wspaniałej zabawy życzyła aplikantom także adw. Dorota Kulińska – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Oprócz powitania gości i życzeń skierowanych do aplikantów, którzy w tym roku przystępują do egzaminu zawodowego, Dziekani wręczyli także specjalną nagrodę apl. adw. Zbigniewowi Minda – za zaangażowanie w życie Samorządu i reprezentowanie Izby Warszawskiej w pocztach sztandarowych.

Podczas Balu odbył się finał Turnieju Wiedzy Aplikanta, w którego jury zasiadali – adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Andrzej Orliński – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Dorota Kulińska oraz adw. Ada Czapla – opiekun 1 roku aplikantów. Pytania w ramach Turnieju przygotowało Wydawnictwo C.H. Beck – partner merytoryczny i sponsor nagród w postaci komentarzy. Turniej prowadził apl. adw. Michał Magdziak wraz z pomocą apl. adw. Marty Trochimczyk.

W finale zmierzyły się trzy drużyny w składzie (w kolejności zajętych miejsc):

  • I miejsce: apl. adw. Agnieszka Wisła i apl. adw. Anna Witkowska
  • II miejsce: apl. adw. Krzysztof Kaczor i apl. adw. Natalia Siadkowska
  • III miejsce: apl. adw. Piotr Wenski i apl. adw. Grzegorz Pawłowski.

Nie mogło też zabraknąć części artystycznej którą zapowiedziała apl. adw. Joanna Tkaczyk – wiceprzewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. W koncercie talentów wystąpili:

  • apl. adw. Maciej Rembowski – z piosenkami „Poszłabym za Tobą” (Breakout) oraz „Twist and shout” (The Beatles)
  • adw. Dominika Tomaszewska – z piosenką „Think” (Aretha Franklin)
  • apl. adw. Anna Stafiej w duecie z Agatą Jędrzejewską – z piosenkami „I’m so excited” (Pointer Sisters) oraz „Simply the best” (Tina Turner)

Tradycyjnie o godzinie 24:00 zaśpiewano „Sen o Warszawie”, a zabawa przy muzyce DJ Finger trwała do białego rana.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w kilkumiesięczne przygotowania i organizację wydarzenia: adw. Jakubie Jacynie – skarbnikowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Monice Rajskiej – przewodniczącej Komisji Integracji, Kultury i Sportu, adw. Michałowi Pomorskiemu – zastępcy przewodniczącego Komisji Integracji, Kultury i Sportu, apl. adw. Piotrowi Babiarzowi – przewodniczącemu Samorządu Aplikantów Adwokackich, apl. adw. Joannie Tkaczyk – wiceprzewodniczącej Samorządu Aplikantów Adwokackich, apl. adw. Michałowi Magdziakowi – organizatorowi Turnieju Wiedzy Aplikanta, apl. adw. Marii Kozłowskiej – staroście 2 roku, apl. adw. Piotrowi Wojciechowskiemu – wicestaroście 2 roku, apl. adw. Klaudii Górskiej – staroście grupy 2A oraz apl. adw. Marcie Trochimczyk – staroście grupy 2K.

Pomocą przy organizacji Balu służyli, w szczególności przy sprawdzaniu list: apl. adw. Grzegorz Kukowka – starosta 3 roku, apl. adw. Katarzyna Lejman – wicestarosta 3 roku, apl. adw. Magdalena Niegierewicz, apl. adw. Tymoteusz Paprocki, apl. adw. Konrad Godlewski, apl. adw. Kamila Sadłowicz – starosta grupy 2I oraz apl. adw. Anna Nowicka – starosta grupy 2G

(filmowa relacja z Balu)

(zdjęcia z Balu na Facebooku)

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobowym oraz naszym partnerom za tę niezwykłą karnawałową noc.

Komitet Organizacyjny Balu