Konkurs plastyczny „Mój rodzic – adwokat” dla dzieci od 3 do 10 lat

Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” zwracam się z prośbą o rozesłanie Członkom Państwa Izb  informacji o konkursie plastycznym „Mój rodzic – adwokat”, dedykowanym dzieciom (w wieku 3-10 lat) adwokatów i aplikantów adwokackich.

Konkurs ma na celu:

– kształtowanie wyobraźni dzieci oraz rozwój umiejętności plastycznych,

– odkrywanie młodych talentów,

– promocję działań na rzecz Adwokatury i zawodu adwokata.

Udział w konkursie stanowi również sposób spędzenia wspólnego czasu przez członków samorządu adwokackiego z ich dziećmi, opowiedzenia im o wykonywanej przez siebie pracy. To także możliwość zagospodarowania ich czasem w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa.

Na prace w formacie A4, wysłane w formie skanu na adres: szkolenia@defensoriuris.pl czekamy już tylko do 16 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji (w tym regulamin i załącznik do regulaminu) znajduje się na stronie www.defensoriuris.pl

Z poważaniem
adwokat Anna Kątnik-Mania
Wiceprezes Stowarzyszenia