IX Piknik Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – save the date 🗓

Z okazji uroczystych obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej prezydencję w Mazowieckim Forum Zawodów Zaufania Publicznego sprawuje Izba Adwokacka w Warszawie. To dla nas zaszczyt i wyróżnienie. Wobec powyższego przygotowywany przez naszą izbę piknik będziemy obchodzić w nowej formule i w nowym miejscu. 

Piknik odbędzie się 15 września br. w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Warszawie, przy Pomniku „Chwała Saperom”. Jesteśmy przekonani, że centrum Warszawy pozwoli skorzystać z tej formy rozrywki i integracji większej ilości członków Forum, a także lepiej komunikować się z wszystkimi mieszkańcami Warszawy. Dla nich będziemy mieli specjalne atrakcje.

Już dziś prosimy o rezerwację terminu! Impreza będzie miała charakter otwarty!

Piknik poprowadzi Tomasz Zimoch – znany i lubiany sprawozdawca sportowy.

Więcej szczegółów wkrótce!