04.04.2022 / Wiadomości

Wizyta Dziekana w Brukseli na zaproszenie Brukselskiej Izby Adwokackiej

23 marca br. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak gościł w Brukselskiej Izbie Adwokackiej. Spotkanie odbyło się na zaproszenie obu dziekanów Izby. Stojącego na czele jej flamandzkiej części Pana Barta De Moor, Bâtonnier de l’Ordre néerlandais du Barreau de Bruxelles oraz części francuskiej Pana Maurice-go Krings-a, Bâtonnier de l’Ordre français du Barreau de Bruxelles.

Podczas wizyty Dziekan ORA w Warszawie miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem brukselskiego samorządu adwokackiego.

Rozmawiano także o pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom, zorganizowanej przez Polską Adwokaturę. Ponadto wspólnie zadeklarowano wsparcie dla samorządu adwokackiego w Ukrainie, w szczególności w sprawie ułatwienia wykonywania zawodu adwokata przez ukraińskich kolegów, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się już na terytorium Unii Europejskiej.

Dziekani rozmawiali także o wspólnych działaniach w obronie tajemnicy zawodowej, niezależności sądownictwa oraz wymianie doświadczeń i połączonych szkoleniach dla członków obu Izb.

Obie strony zapowiedziały kontynuację dalszej współpracy i roboczych spotkań.