03.08.2021 / Wiadomości

Zmarł adw. Jacek Kondracki

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci mec. Jacka Kondrackiego.

Adwokat Jacek Kondracki był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie został wpisany 23 listopada 1972 r., po ukończeniu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego. Jego patronem w okresie aplikacji był adw. Zygmunt Branicki.

Od wielu lat słynął jako wybitny adwokat i obrońca. Wielokrotnie reprezentował dziennikarzy, w tym w istotnych sprawach dotyczących wolności prasy i wolności słowa. Przez ponad dekadę był aktywnym członkiem Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także patronem i nauczycielem wielu pokoleń aplikantów adwokackich. 24 listopada 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało mu odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.