03.12.2020 / Wiadomości

Zmarł adw. Grzegorz Podlasiewicz działacz solidarnościowy

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z głębokim żalem zawiadamia, iż 28 listopada 2020 r. zmarł adw. Grzegorz Podlasiewicz. Członek naszej izby i zasłużony działacza solidarnościowy. Przeżycia z okresu stanu wojennego zainspirowały Go do rozpoczęcia edukacji w dziedzinie prawa. Jako radca prawny i adwokat był patronem wielu młodych adeptów zawodów prawniczych.

Rodzinie oraz najbliższym Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia!

Śp. adw. Grzegorz Podlasiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji, zdał egzamin sędziowski, po ukończeniu kolejnej aplikacji, zdał egzamin radcowski, następnie został wpisany na listę adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jako adwokat przez wiele lat reprezentował swoich klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych, w procesach cywilnych. Uczestniczył w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, wielokrotnie reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym.

Zmarły, w latach 80’, będąc uczniem IV klasy Technikum Chemicznego w Tarnowie, prowadził działalność patriotyczną, aktywnie wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Na tablicach i budynkach malował znaki Polski Walczącej, kolportował i rozklejał ulotki o treści patriotycznej. Za swoją antykomunistyczną działalność, w styczniu 1982 roku został aresztowany. Podczas przesłuchań był wielokrotnie w sposób brutalny bity, zastraszany i poniżany. Po aresztowaniu przetrzymywany był w Zakładach Karnych w Tarnowie, i przy ul. Montelupich w Krakowie. Po wydaniu wyroku 1-roku pozbawienia wolności, przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, osadzony został w więzieniu w Raciborzu, a następnie w Strzelcach Opolskich. Został przedterminowo zwolniony w sierpniu 1982 roku. Dopiero po złożeniu rewizji przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść skazanego, wyrokiem Sądu Najwyższego w 16 listopada 1993 roku, wyroki obu sądów skazujących Grzegorza Podlasiewicza zostały zmienione i został on uniewinniony od obu zarzucanych mu czynów.

Przeżycia z okresu stanu wojennego zainspirowały Go do rozpoczęcia edukacji w dziedzinie prawa. Jako radca prawny i adwokat był patronem wielu młodych adeptów zawodów prawniczych. Jego aplikanci z powodzeniem pełnią dzisiaj funkcje sędziowskie, adwokackie, radcowskie i prokuratorskie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 grudnia br. o godzinie 12:00 w Kościele pw. Bł. Karoliny w Tarnowie, przy pl. Jana Pawła II 1, po czym nastąpi odprowadzenie (przejazd) zmarłego na cmentarz komunalny przy ul. Krzyskiej.

Cześć Jego pamięci!

R.I.P.