13.07.2020 / Wiadomości

Zaktualizowana wersja wezwania do działania wspierającego podstawowe zasady ONZ dot. roli prawników

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją wezwania do działania wspierającego podstawowe zasady ONZ dot. roli prawników (w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim). 

EN_Joint_Call_for_Action_30th_Anniversary_Basic_Principles_Signatures&Logos_F-1

FR_Appel_a_l’action_30e_Annivers aire_Principes_de_Base_Signatures&Logos_F

ES_Llamamiento_a_la_accion_30_A niversario_Principios_Básicos_Firmas-Logos_F