04.05.2021 / Wiadomości

Wybrano delegatów na najbliższe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Dzisiaj, 4 maja br. w formie on-line odbyły się zebrania adwokatów emerytów i rencistów, a następnie adwokatów niewykonujących zawodu adwokata. Spotkania zostały zorganizowane w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, które odbędzie się w dniu 29 maja br. 

Spotkanie adwokatów emerytów i rencistów

Funkcja przewodniczącego spotkania została powierzona adw. Leonowi Krysztofowiczowi, a sekretarzem spotkania została adw. Bożenna Kurmanowicz. Przewodniczącą Komisji Wyborczej została adw. Teresa Lewandowska-Szczygłowska, a jej członkami adw. Stanisław Gruca oraz adw. Krystyna Zmitrowicz. Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została adw. Jadwiga Solecka-Lalek, członkami Komisji Skrutacyjnej zostali: adw. Władysław Mackiewicz oraz adw. Maria Pawłowicz.

W wyniku głosowania zostali wybrani na funkcję delegatów:

adw. Henryk Romańczuk 

adw. Leon Krysztofowicz

adw. Ewa Matuszewska 

adw. Józef Romaniuk

adw. Zofia Sienkiewicz

Spotkanie adwokatów niewykonujących zawodu adwokata 

Na przewodniczącego spotkania wybrano adw. Krzysztofa Komorowskiego, a sekretarzem został adw. Wojciech Trybkowski. Przewodniczącym Komisji wyborczej został adw. Filip Kołodziejczyk, a jej członkiem adw. Marcin Kurzynowski.

W Komisji skrutacyjnej zasiadali: przewodnicząca: adw. Małgorzata Sander, członek: adw. Piotr Polak.

W wyniku głosowania zostali wybrani na funkcję delegatów:

adw. Andrzej Bieńkowski

adw. Agnieszka Wiktoria Błażowska-Siódmak

adw. Filip Jeremi Byczkowski

adw. Dorota Cisak

adw. Joanna Florecka

adw. Agnieszka Grabowska-Łysyszyn

adw. Eliza Gużewska

adw. Michał Hara

adw. Mateusz Kaliszewski

adw. Maciej Marek Kamiński

adw. Katarzyna Kata-Oleksik

adw. Przemysław Kobiałka

adw. Jacek Marek Kołota

adw. Krzysztof Komorowski

adw. Tomasz Komorowski

adw. Marcin Konrad

adw. Jolanta Anna Kowalczyk-Wawrzkiewicz

adw. Robert Kubeł

adw. Marcin Józef Kupczyk

adw. Tadeusz Lis

adw. Jakub Łosoś-Czernicki

adw. Agata Ewa Marchaj

adw. Anna Mikołajczyk

adw. Artur Muranowicz

adw. Przemysław Nowiński

adw. Aleksandra Obidzińska

adw. Radosław Piotr Puchta

adw. Mariusz Starzonek

adw. Wojciech Trybowski

adw. Ewa Weinar

adw. Magdalena Wojciechowska

adw. Marta Wójciuk-Osik

adw. Ludwik Żukowski

 

Bardzo dziękujemy wszystkim adwokatom i adwokatkom zaangażowanym w funkcjonowanie samorządu.