28.01.2020 / Wiadomości

Wspólne stanowisko dziekanów dotyczące ustawy tzw. kagańcowej

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Izby Adwokackiej w Paryżu, Niemieckiego Samorządu Adwokackiego, Izby Adwokackiej w Amsterdamie, Flamandzkiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.