14.02.2019 / Wiadomości

Wpis dziekana ORA w Warszawie w księdze kondolencyjnej, upamiętniający adw. Jana Olszewskiego

Dzisiaj adw. Mikolaj Pietrzak Dziekan ORA w Warszawie złożył w imieniu warszawskich adwokatów wpis, upamiętniający adw. Jana Olszewskiego, w księdze kondolencyjne wystawionej w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W swoim wpisie podkreślił zasługi dla Adwokatury i dla Polski zmarłego Adwokata, członka naszej izby, wybitnego obrońcy w politycznych procesach w okresie PRL, polityka, w latach 1991-1992 Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Kawalera Orderu Orła Białego oraz Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, odznaczonego odznaką Adwokatura Zasłużonym.