22.11.2021 / Wiadomości

Wątpliwości obserwatorów, w tym obserwatora ORA w Warszawie co do trybu wyboru kandydatów na sędziego ETPC

Do 3 grudnia 2021 r. polski rząd ma przedłożyć Zgromadzaniu Parlamentarnemu Rady Europy nową listę trzech kandydatów na urząd sędziego ETPCz. 10 listopada 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z innymi partnerami zwróciła się z pismem do Doradczego Panelu Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W piśmie sygnatariusze zwrócili uwagę na niektóre aspekty procedury selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ich ocenie na proces wyłaniania kandydatów mogą mieć wpływ czynniki o charakterze politycznym, a nie wyłącznie merytorycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podnoszonych zarzutów: https://bit.ly/3DlIdL3