15.07.2021 / Wiadomości

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15.07 br. w związku z zakończeniem pełnienia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez prof. SWPS dr. hab. Adama Bodnara

Uchwała

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 15 lipca 2021 r.

w związku z zakończeniem pełnienia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez prof. SWPS dr. hab.  Adama Bodnara

W dniu zakończenia urzędowania przez prof. SWPS dr. hab. Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie kieruje szczególne podziękowania i wyrazy uznania za jego pracę i podejmowane działania na rzecz ochrony i umacniania konstytucyjnych praw i wolności obywateli. 

Jako adwokaci wielokrotnie obserwowaliśmy zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich i jego współpracowników w sprawy obywateli. Mieliśmy poczucie, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zawsze jest odpowiednim adresem, we wszystkich sprawach, w których doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich. Niejednokrotnie to dzięki interwencjom pracowników Biura RPO zatrzymywani obywatele, którym odmawiano kontaktu z adwokatem, mogli ten kontakt uzyskać.  

Widzimy również ogromne zaangażowanie ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich w obronę praworządności i rozwiązań systemowych, mających gwarantować obywatelom prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oczekuje, że działania na rzecz obrony praw obywatelskich będą kontynuowane przez kolejnego, niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich.