29.07.2020 / Wiadomości

Uchwała nr 655 dot. ankiety

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą nr 655 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, w których aplikanci adwokaccy i inne osoby przystąpiły do egzaminu adwokackiego w roku 2020, jak również fakt, iż odbył się on ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planowanej daty, co w efekcie przełożyło się na możliwość wypełnienia ankiety w sprawie prowadzenia spraw z urzędu, uchwala co następuje:

Osoby, które złożyły egzamin adwokacki w 2020 r. zostają zwolnione z prowadzenia spraw z urzędu do czasu przeprowadzenia ankiety w 2021 r. a zatem nie ma do nich zastosowania pkt 2b) uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r.

Uchwała nr 655 ORA z 29 lipca dot. ankiety