19.12.2018 / Wiadomości

Turniej Moot Court wygrała drużyna Izby Adwokackiej w Warszawie

Serdecznie gratulujemy drużynie warszawskich aplikantów adwokackich, która w dn. 15 grudnia br. wygrała turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zorganizowany po raz pierwszy przez Naczelna Rada Adwokacka w związku z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę.

Nagrodą w konkursie był wyjazd do Strasburga i udział w posiedzeniu Trybunału.

W skład zwycięskiej drużyny weszli apl. adw. Grzegorz Kukowka, apl. adw. Michał Magdziak, apl. adw. Filip Janeczko oraz apl. adw. Marcin Kurzynowski. Opiekunem warszawskich aplikantów była adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka grupa warszawska występowała w imieniu skarżącego, który zarzucał państwu X ograniczenie prawa do obrony i przewlekłość tymczasowego aresztowania.

Duma nas rozpiera!