13.09.2018 / Wiadomości

Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT!

Lambda Warszawa zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. przemocy wobec osób LGBT. Odbędzie się ono w dniach 27-28 września 2018 r. w Warszawie.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszane są osoby – adwokatki i adwokaci – zajmujące się udzielaniem wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami i doświadczającym przemocy domowej – w szczególności personel ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, organizacji wspierających pokrzywdzonych przestępstwami i walczących z dyskryminacją, a także prawników i prawniczki.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zostało objęte patronatem Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia, Krajowej Izby Radców Prawnych, Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i fundacji Otwarta Przestrzeń. Zgodnie z decyzją Komisji Doskonalenia Zawodowego adwokatom uczestniczącym w dwudniowym szkoleniu nt. przemocy wobec osób LGBT będzie przysługiwało 12 punktów szkoleniowych po przedstawieniu stosownych certyfikatów.

Wszystkie szkolenia będą w miastach, z dobrym dojazdem do dworca.