28.09.2018 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian gwarancyjnego charakteru tajemnicy adwokackiej

Poniżej publikujemy przyjęte jednomyślnie w trybie obiegowym 28 września 2018 roku stanowisko ORA w Warszawie w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian gwarancyjnego charakteru tajemnicy adwokackiej.

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 28 września 2018 roku