24.07.2018 / Wiadomości

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie tzw. ustaw sądowych z dnia 24 lipca 2018 roku

Dzisiaj, tj. 24 lipca br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła stanowisko w sprawie tzw. ustaw sądowych. Poniżej treść tego stanowiska. Stanowisko zostało dzisiaj wysłane do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przyjętym stanowisku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża swoje zaniepokojenie w związku ze sposobem procedowania oraz treścią uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a przez to zmian w sądownictwie powszechnym, administracyjnym i wojskowym.

– Sposób prowadzenia postępowania legislacyjnego, które dotyczy materii tak kluczowej dla państwa i jego obywateli, wymaga szczególnego zastanowienia oraz rozwagi, tymczasem wykluczona została możliwość rzetelnej analizy przedstawionych projektów oraz debaty nad nimi. Taki sposób działania musi być uznany za niedopuszczalny – czytamy w oświadczeniu.

Pełna treść stanowiska