15.12.2021 / Wiadomości

Spotkanie Dziekana z Jubilatami – 50 lat wpisu na listę adwokatów

W dniu 14 grudnia 2021 r. w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się kameralne spotkanie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka z Jubilatami i Jubilatkami z okazji 50 lat wpisu na listę adwokatów. W 2021 r. mamy 9 jubilatów i jubilatek, na spotkaniu było obecnych siedmioro, dwoje ze względu na stan zdrowia nie mogło wziąć udziału.

Dziekan przywitał zebranych bardzo serdecznie wręczył im listy gratulacyjne i kwiaty.

Przy lampce szampana obecni wspominali i opowiadali anegdoty z przeszłości.

JUBILACI 2021 r.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. adw. Piotr Andrzejewski
  2. adw. Sławomir Gołębiowski
  3. adw. Krystyna Kopińska
  4. adw. Elżbieta Opalska
  5. adw. Anna Paśniewska
  6. adw. Wiesław Ułanowicz
  7. adw. Włodzimierz Zatorski

W spotkaniu nie mogli wziąć udziału:

  1. adw. Wiktor Saczkowski
  2. adw. Elżbieta Zawadzka