15.01.2019 / Wiadomości

Śmierć śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, radcy prawnego i przyjaciela Adwokatury.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Jednocześnie informujemy, że zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.01.2019 r. ogłoszono trzydniową żałobę na terenie m.st. Warszawy w dniach 15 – 17 stycznia 2019 r.