20.03.2019 / Wiadomości

Warszawscy adwokaci reprezentowali SN przed TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych

19 marca 2019 r. odbyła się rozprawa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego o status nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej SN. 

W rozprawie przed TSUE Sąd Najwyższy reprezentowali członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie mec. Sylwia Gregorczyk-Abram oraz mec. Michał Wawrykiewicz.

Sąd Najwyższy pytał TSUE o „zdolność KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” w związku z jej upolitycznieniem. A także o to, czy Izba Dyscyplinarna SN, którą w 2018 roku powołał do życia rząd PiS „będzie sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa unijnego”.

Opinię rzecznika poznamy 23 maja 2019 roku, czyli tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na jej podstawie, w ciągu około dwóch tygodni zapadnie ostateczny wyrok TSUE.