19.09.2018 / Wiadomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe rozwiązania ustawowe

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe rozwiązania ustawowe”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) w godz. 18.00-20.00 w siedzibie ORA w Al. Ujazdowskich 49, sala im. H. Krajewskiego.

Prelegentem będzie adw. Tomasz Majkowycz, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Udział w szkoleniu pozwala uzyskać 2 pkt zaliczane do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Ramowy program szkolenia:

1. Rozwiązania normatywne ujęte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wejście w życie z dniem 13 lipca 2018 r.).
2. Przyczyna wprowadzenia zmian. Różnice w stosunku do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Implikacje dla krajowego porządku prawnego wynikające z przepisów prawa wspólnotowego. Dyrektywa AML IV.
4. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych. Stosowanie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Dokonywanie analizy ryzyk. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji i procedur wewnętrznych.
5. Wpływ nowych rozwiązań na praktykę wykonywania zawodu adwokata – w kancelarii indywidualnej oraz w spółce. Zmiana katalogu obowiązków i wyłączenia ustawowe. Konsekwencje wynikające z nowych rozwiązań dla tajemnicy adwokackiej.
6. Pytania i dyskusja.

Serdecznie zapraszam,

adw. Filip Byczkowski
Przewodniczący Sekcji Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie