11.03.2021 / Wiadomości

Prof. Piotr Hofmański pierwszym Prezesem Międzynarodowego Trybunał Karnego w Hadze z Europy Wschodniej

Dzisiaj, tj. 11 marca 2021 r., Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK) wybrali na posiedzeniu plenarnym polskiego sędziego, byłego sędziego Sądu Najwyższego, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Piotra Hofmańskiego na Prezesa Trybunału na trzyletnią kadencję 2021-2024. Prof. Piotr Hofmański jest pierwszym Prezesem MTK pochodzącym z grupy państw Europy Wschodniej.

W imieniu dziekana ORA w Warszawie oraz członków ORA w Warszawie składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje!

Prof. Piotr Hofmański studia prawnicze ukończył w 1978 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1981 roku. Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie postępowania karnego – rozprawa habilitacyjna na temat samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego (Uniwersytet Śląski, Katowice 1990).

Decyzją Prezydenta RP w 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1991-2002 kierował Zakładem Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Był sędzią Sądu Najwyższego od 1996 r. i orzekał w Izbie Karnej tego sądu. Od 1999 r. pełnił funkcję Rzecznika Prasowego SN.

Był wieloletnim członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W latach 2009-2013 był zastępcą przewodniczącego, a od stycznia 2013 r. do objęcia stanowiska w MTK pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Zdjęcie: https://www.icc-cpi.int/