19.07.2021 / Wiadomości

Powstanie Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie powstała nowa sekcji praktyków prawa – Sekcja Praw Dziecka.

Sekcja została zainicjowana przez grupę warszawskich adwokatów i aplikantów adwokackich z głębokiego przekonania, że to, w jaki sposób dzieci będą postrzegać prawo, wymiar sprawiedliwości zawsze zależy od osób, z którymi będą spotykać się w dotyczących ich postępowaniach. Zależy to w sposób szczególny także od członków Palestry.

Celem Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów w dziedzinie praw dziecka, w szczególności poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki, działalność opiniodawczą, konferencyjną, legislacyjną oraz współpracę z innymi jednostkami, samokształcenie członków Sekcji, organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów, a także inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu praw dziecka (w tym w Internecie) oraz prowadzenie badań w tej dziedzinie prawa.

Powstanie Sekcji to także dążenie do realizacji międzynarodowych standardów, m.in. Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, zgodnie z którymi każda osoba mająca kontakt z dzieckiem uczestniczącym w procedurach prawnych, powinna rozumieć osoby najmłodsze i jego potrzeby.

Wydarzenie edukacyjne organizowane przez Sekcją mają charakter interdyscyplinarny i dotyczyć będą nie tylko zagadnień prawnych ale także zagadnień z innych dziedzin nauki jak psychologia, psychiatria, seksuologia.

Skład Prezydium Sekcji:

Przewodnicząca – adw. Monika Horna-Cieślak

Wiceprzewodnicząca – adw. Katarzyna Wiewiór

Wiceprzewodnicząca – apl. adw. Joanna Repeć

Sekretarz – adw. Karolina Marszałek

Zapraszamy do śledzenia strony Sekcji: https://www.facebook.com/SekcjaPrawDziecka oraz do udziału w wydarzeniach Sekcji.