15.01.2020 / Wiadomości

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności z udziałem warszawskich adwokatów

14 stycznia 2020 r. odbyło się w Senacie RP posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, podczas którego swoje wystąpienia – oprócz zagranicznych gości – mieli m in. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak i sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Rafał Dębowski. W dyskusji wzięli również udział działacze organizacji Wolne Sądy, adwokaci parlamentarzyści oraz sędzia TS adw. Jacek Dubois. Obecni byli również z ramienia NRA adw. Anisa Gnacikowska oraz z ramienia ORA w Warszawie koordynujący współpracę z ekspertami zagranicznymi adw. Aleksandra Stępniewska oraz adw. Wojciech Bagiński.

Na zaproszenie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie udział w posiedzeniu jako niezależni eksperci wzięli sędziowie i przedstawiciele adwokatur europejskich państw UE, z którymi dziekan ORA w Warszawie dzień wcześniej odbył spotkanie przygotowujące do posiedzenia Zespołu Parlamentarnego. 

Podczas swojego wystąpienia dziekan ORA w Warszawie ujął w następujący sposób istotę problemu związaną z tzw. ustawą kagańcową: – Każdy człowiek chce mieć pewność, iż sędzia będzie miał odwagę i obiektywizm niezbędne by sprawiedliwie rozpoznać jego sprawę. Szczególnie wtedy, gdy po drugiej stronie jest władza – prokurator, skarb państwa, spółka skarbu państwa, kierowca Biura Ochrony Rządu, radny gminy. Nie życzę nikomu, by jego sprawa była rozstrzygana przez sędziego, który wydając wyrok będzie musiał oglądać się przez ramię i zastanawiać się jak ten wyrok wpłynie na jego karierę i przyszłość zawodową, czy na możliwość spłaty jego kredytu. Czy ten sędzia zostanie za karę przeniesiony do innego oddziału sądu przez prezesa sądu wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości lub zostanie relegowany do sądu niższego rangą, ukarany przez ustanowiony politycznie Sąd Dyscyplinarny. Czy awans tego sędziego zostanie zablokowany przez politycznie kierowaną Krajową Radę Sądownictwa? Już dziś widzimy, iż niezależność sądów jest patologicznie ograniczona, a wydanie postanowienia lub wyroku nieprzychylnego władzy lub partii politycznej jest wyrazem odwagi, którą wykazało się tak wielu sędziów w ciągu ostatnich lat. Ale rozważana dzisiaj ustawa potęguje zagrożenie dla niezależności sądownictwa. Stwarza zagrożenie dyscyplinarne wobec sędziów, w stopniu, który wymagać będzie heroizmu sędziów. Jednorazowego – ponieważ wydanie odważnego orzeczenia, niezgodnego z oczekiwaniem władzy – będzie jednorazowym gestem heroizmu – skutkującym wyrzuceniem z zawodu – podsumował dziekan. 

Z gości zagranicznych przemawiali m.in. prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec – Klaus Rennert, prof. Laurent Pech z Uniwersytetu Middlesex w Londynie, prezes Izby Adwokackiej w Amsterdamie – Evert Jan Henrichs, prof. Carlos Flores Juberias – prof prawa na Uniwersytecie w Walencji, Franz Mayer – prof. prawa na Uniwersytecie w Bielefeld, prezes Flamandzkiej Izby Adwokackiej – Edward Janssens, Geritt Jan W. Pulles – członek Rady Izby Adwokackiej w Amsterdamie, Rusen Aytaç – Member of the Paris Bar Council/ Barreau de Paris / Ordre des avocats de Paris Członkini Rady Izby Adwokackiej w Paryżu i Nils Monsarrat – sędzia francuski, przedstawiciel Związku Zawodowego Sędziów Francuskich.

Ich wypowiedzi prezentujemy w formie video poniżej. Zachęcamy do zapoznania się!

Jako obserwator z ramienia Deutscher Anwaltverein e.V był obecny Nicolas Schaeffer.

Franz Mayer – prof. prawa na Uniwersytecie w Bielefeld

Carlos Flores Juberias – prof. prawa na Uniwersytecie w Walencji

Evert Jan Henrich – prezes Izby Adwokackiej w Amsterdamie

Geritt Jan W. Pulles – członek Rady Izby Adwokackiej w Amsterdamie

Edward Janssens – prezes Flamandzkiej Izby Adwokackiej

 Nils Monsarrat – sędzia francuski, przedstawiciel Związku Zawodowego Sędziów Francuskich

Klaus Rennert – Prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec 

Rusen Aytaç, Member of the Paris Bar Council

Adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie

wypowiedź od 1:09:00 do 1:15:00

Relacja z posiedzenia Komisji w Senacie RP