17.02.2020 / Wiadomości

Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Academia Iuris, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie

W dniu 17 lutego 2020 r. odbyło się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza – dr Martą Sarnowiec-Cisłak oraz Aleksandrą Łapińską-Oleś. Warszawską Izbę reprezentowała wicedziekan adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Podczas spotkania uzgodniono ostateczne warunki oraz kształt współpracy pomiędzy Izbą a Fundacją.


Fundacja Academia Iuris zajmuje się świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym. Warszawscy aplikanci adwokaccy, którzy zgłoszą się do współpracy, będą mieli możliwość doskonalenia warsztatu zawodowego w ramach punktu porad pod opieką Adwokata-Mentora co może umożliwić nawiazania współpracy w ramach umowy patronackiej w rozumieniu regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. Aplikanci będą mogli nabyć doświadczenie w poradnictwie prawnym, będą przygotowywać pisma procesowe, oraz doskonalić umiejętności relacji z klientem. Adwokaci -Mentorzy współpracujący z Akademia Iuris będą mogli uzyskać punkty doskonalenia zawodoweg.

Porozumienie o współpracy zostanie podpisane przez Dziekana 11 marca 2020 r.