02.11.2020 / Wiadomości

Podziękowanie Dziekana za pomoc prawną pro bono dla demonstrujących

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składa serdeczne wyrazy podziękowania adwokatkom i adwokatom oraz aplikantkom i aplikantom adwokackim za bezinteresowne zaangażowanie się w pomoc dla zatrzymanych podczas ostatnich protestów.

Ofiarna pomoc miała charakter oddolny i apolityczny. Za koordynację tych działań szczególne wyrazy podziękowania kieruję na ręce adw. Sylwii Gregorczyk-Abram – koordynatorki ds. organizacji pozarządowych przy ORA w Warszawie oraz adw. Karoliny Gierdal. Ich nieoceniona praca i koordynacja wszystkich działań sprawiła, że możliwa i skuteczna stała się szybka interwencja dla zatrzymanych.

Jestem dumny i dziękuję raz jeszcze, że z determinacją i odwagą stoicie na straży konstytucyjnych praw i wolności.

Z wyrazami uznania

adw. Mikołaj Pietrzak

dziekan ORA w Warszawie