18.01.2021 / Wiadomości

Podziękowania Dziekan Niemieckiej Izby Adwokackiej adw. Edith Kindermann dla Dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka i całej ORA w Warszawie za zaangażowanie we współpracę z Izbami Niemiecką i Paryską

Dziekan Niemieckiej Izby Adwokackiej (DAV) adw. Edith Kindermann skierowała do Dziekana Pietrzaka oraz Członków ORA podziękowania  za zaangażowanie adwokatów Izby Warszawskiej we współpracę pomiędzy izbami paryską, warszawską i niemiecką w ramach tzw.  Trójkąta Weimarskiego.

Podziękowanie dotyczy w szczególności zaangażowania naszej Izby we wspólne międzynarodowe inicjatywy dotyczące ochrony praworządności w 2020 roku pomimo panującej pandemii COVID.

„Bardzo cieszymy się, że współpracujemy z Niemiecką Izbą Adwokacką DAV. Działania w ramach Trójkąta Weimarskiego pokazują, że możemy zawsze liczyć na wsparcie partnerów i pomoc w kluczowych dla Naszego samorządu projektach. Pandemia COVID wstrzymała niektóre inicjatywy ale liczymy, że niebawem, po jej ustąpieniu, będziemy mogli ponownie do nich wrócić organizując np. wspólną konferencję w Warszawie czy też wymiany i staże dla aplikantów i adwokatów Naszej Izby, które umożliwiają wymianę doświadczeń i naukę międzynarodową.” – podsumował, proszony o komentarz Wojciech Bagiński, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.