19.10.2020 / Wiadomości

Pismo dziekana ORA w Warszawie do Marszałka Sejmu oraz Ministra Sprawiedliwości ws. możliwości organizacji Zgromadzenia w trybie częściowo zdalnym w 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek oraz Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry stanowiącym ponowny apel o pilne podjęcie działań legislacyjnych dotyczących możliwości zorganizowania w trybie zdalnym Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Warszawie.

„Zwracam się ponownie z apelem o pilne podjęcie działań legislacyjnych, aby do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzić takie zmiany przepisów, które umożliwią samorządowi zawodowemu adwokatów warszawskich wykonanie swojego ustawowego obowiązku, tj. zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Wyborczo-Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Warszawie w 2020roku, w trybie w pełni zdalnym bądź w tzw. trybie mieszanym, czyli z elementami zdalnymi.

Zmiany przepisów zostały zapowiedziane we wspólnym komunikacie Prezydium NRA i Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 września 2020 roku. Są one niezbędne, aby Adwokatura Warszawska mogła odbyć Zgromadzenie w formie nie stricte tradycyjnej, z udziałem wielu tysięcy osób, na terenie jednego obiektu. Takie Zgromadzenie, odbywające się w dobie nasilającej się pandemii, wiązałoby się z ryzykiem dla zdrowia jego uczestników.

Termin Zgromadzenia Wyborczo-Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Warszawie był wielokrotnie przekładany w oczekiwaniu na wprowadzenie zmian legislacyjnych. Ostatecznie Zgromadzenie planowane jest na 21 listopada 2020 roku. Jednak formalne zwołanie Zgromadzenia – jeśli miałoby się odbyć zdalnie lub z elementami zdalnymi – wymaga odwołania się do przepisów, które muszą obowiązywać najpóźniej w dniu 6 listopada 2020 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zgromadzenia z elementami zdalnymi, organizacja takiego wydarzenia wymagają także znajomości zmienionych przepisów z wyprzedzeniem co najmniej kilkudniowym.

Obserwujemy, że w innych, równie istotnych kwestiach zmiany przepisów następują szybko. Jeszcze raz apelujemy o jak najszybsze skierowanie na ścieżkę legislacyjną zmian, o których mowa w Stanowisku nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 12 października 2020 roku, które załączam. Wspieramy w tym zakresie starania Naczelnej Rady Adwokackiej. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie pozostaje do dyspozycji w każdym czasie, jeżeli nasza pomoc mogłaby usprawnić działania legislacyjne”.

Odpis Stanowiska nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 12.10.2020

Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 października 2020 roku