12.02.2020 / Wiadomości

Oświadczenie Dziekana ORA w Warszawie w sprawie niezależności Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Wobec sytuacji, dotyczącej pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oświadczam, iż ani Dziekan, ani Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie są uprawnieni do oceniania postępowania Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Prezesa tego Sądu w tej i w jakiejkolwiek innej sprawie. 

 

Wyrażanie w tej sprawie opinii mogłoby zostać potraktowane jako próba ingerencji w sferę władzy sądowniczej składu orzekającego, a także w uprawnienia Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Stanowiłoby to niedopuszczalną próbę nacisku samorządowej władzy wykonawczej wobec samorządowej władzy sądowniczej.

adw. Mikolaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie