30.03.2021 / Wiadomości

Oświadczenie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie ujawnienia w mediach informacji objętych tajemnicą adwokacką

W związku z publikacją 30 marca 2021 r. na łamach TVP Info rozmów i wiadomości adwokata Romana Giertycha, wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec praktyk naruszających fundamentalny charakter tajemnicy adwokackiej.

Z upublicznionych fragmentów rozmów i wiadomości wynika, że mogły one dotyczyć również konkretnych spraw i ich szczegółów. Informacje takie są bezwzględnie objęte tajemnicą adwokacką.

Tajemnica adwokacka i tajemnica obrończa służą klientom adwokatów. Podobnie jak tajemnica dziennikarska, tajemnica lekarska, czy tajemnica spowiedzi, ma ona stanowić gwarancję dla obywatela, który uzyskuje niezbędną pomoc.

Ujawnianie informacji objętych tajemnicą adwokacką godzi w prawa obywatelskie. Obywatele muszą mieć gwarancję poufności, kiedy zwracają się po pomoc prawną – niezależnie od charakteru sprawy.

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie