30.10.2020 / Wiadomości

Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka

Poniżej publikujemy wydane dzisiaj oświadczenie adw. Mikołaja Pietrzaka – Dziekana ORA w Warszawie – w sprawie oddolnego i apolitycznego charakteru pomocy prawnej pro bono świadczonej zatrzymanym.

Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka

Oświadczam, że ofiarna pomoc okazywana przez warszawskie adwokatki, adwokatów, aplikantki i aplikantów adwokackich, zgłaszających się po raz kolejny do pomocy osobom zatrzymanym w związku z dzisiejszym protestem, ma charakter oddolny, apolityczny i podyktowany jest jedynie determinacją w ochronie praw i wolności konstytucyjnych. Stanowią one nasze wspólne adwokackie i obywatelskie dobro, niezależnie od poglądów politycznych.

W imieniu Adwokatury Warszawskiej odcinam się od jakiejkolwiek afiliacji politycznej w związku z pomocą dla zatrzymanych.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym Adwokatkom i Adwokatom oraz Aplikantkom i Aplikantom Adwokackim naszej izby za tak liczny udział w akcji pomocy pro bono dla zatrzymanych.

 

adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan ORA w Warszawie