Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"
17.04.2020 / Wiadomości

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa (przyjęta w dniu 25 marca 2020 r.)

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur załączamy Opinię Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT), skierowaną do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa (przyjętą w dniu 25 marca 2020 r.).