03.12.2021 / Wiadomości

Okręgowa Rada Adwokacka przeciwko podwyższaniu składek na NRA

Na posiedzeniu 2 grudnia 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie omówiła propozycję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zmierzającą do podwyższenia tzw. odpisu administracyjnego (części składki każdego adwokata, która jest odprowadzana do Naczelnej Rady Adwokackiej). W toku dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że już w tej chwili Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie odprowadza największy wkład do budżetu organów Adwokatury. W roku 2021 Izba Adwokacka w Warszawie przekazała do Naczelnej Rady Adwokackiej 2.253.300,00 PLN. Postulowana pierwotnie podwyżka odpisu administracyjnego spowodowałaby wzrost obciążenia budżetu izby warszawskiej aż o 668.796,00 PLN w roku 2022.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednomyślnie, przez aklamację podjęła uchwałę, w której zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej o odstąpienie od przedstawionej propozycji podwyższenia składek. U podstaw podjęcia uchwały legły m. in. kwestie związane ze zwiększeniem obciążeń podatkowych adwokatów od stycznia 2022, trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej epidemią, a także inflacji. Dodatkowo zwrócono uwagę, że Naczelna Rada Adwokacka dysponuje skumulowaną nadwyżką budżetową na poziomie ok. 14 mln złotych, które pozwalają na realizację ambitnych projektów bez konieczności podwyższania składek samorządowych.

Pełna treść uchwały znajduje się TUTAJ.