22.03.2021 / Wiadomości

Ogłoszenie SR dla Warszawy Śródmieścia – poszukiwany opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia III Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zgłoszenia proszę kierować na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmiescie kandydat na opiekuna prawnego