ORA Warszawa
05.09.2018 / Wiadomości

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów osób prawnych na wypadek niewypłacalności

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Witamy po przerwie wakacyjnej. Serdecznie zapraszamy na Posiedzenie Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego w czwartek (6.09 br, godz. 17.00) w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przedmiotem spotkania będzie prelekcja SSO Zbigniewa Miczka nt. Odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów osób prawnych za zobowiązania tych osób na wypadek ich niewypłacalności.

Wykłada obejmie:
Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.);
Odpowiedzialność na zasadzie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego;
Odpowiedzialność na zasadzie art. 116 Ordynacji podatkowej;
Odpowiedzialność na zasadzie art. 31 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jest to kolejne spotkanie z Panem Sędzią, który przeprowadził szereg szkoleń dlasekcji w ubiegłym roku, cieszących się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Szczególnie serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich, albowiem tematyka wykładu obejmuje zagadnienia, które mogą być przedmiotem kazusu egzaminacyjnego.

RSVP

dr Kamil Szmid, adwokat

Koordynator ds. sekcji tematycznych

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie