Wiadomości

Nagrania ze szkolenia pt. „E-doręczenia przez Portal Informacyjny – zmiany w procedurze cywilnej”

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest uzyskanie dostępu do nagrania szkolenia pt. „E-doręczenia przez Portal Informacyjny – zmiany w procedurze cywilnej”, zorganizowanym przez Komisję ds. Sekcji Tematycznych dla członków Izby Adwokackiej w Warszawie. W tym celu prosimy o skierowanie zapytania na adres sekcje@ora-warszawa.com.pl z prośbą o udostępnienie linka oraz hasła, wraz z podaniem numeru wpisu na listę adwokatów bądź aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej.

Gościem spotkania był SSO Wojciech Łukowski, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zastępca Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, a także pomysłodawca samego Portalu Informacyjnego, który od 15 lat pracuje nad jego usprawnieniem.

Omówione zostały wszystkie funkcjonalności i zasady portalu przez Piotra Szyndlarewicza, Kierownika Sekcji Utrzymania Usług i Aplikacji Oddziału Informatycznego Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

W czasie spotkanie zaadresowaliśmy i odpowiedzieliśmy na wszystkie uwagi i wątpliwości jakie pojawiły się dotychczas w przestrzeni publicznej.

Prelegenci udzieli odpowiedzi na blisko 200 szczegółowych pytań oraz uwag.

Adw. dr Kamil Szmid

Adw. dr Beata Paxford

Adw. Małgorzata Sander

Komisja ds. Sekcji Tematycznych