Lista kandydatów na funkcje jednoosobowe i do organów Izby oraz organów Zgromadzenia na najbliższym Zgromadzeniu Izby Warszawskiej w dniach 30-31 stycznia 2021

Zachęcamy do zapoznania się z listą kandydatów na funkcje jednoosobowe, do organów Izby oraz organów Zgromadzenia na najbliższym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Izby Warszawskiej w dniach 30-31 stycznia 2021, które odbędzie się w formie zdalnej.

Kandydaci do Prezydium i komisji Zgromadzenia:

 1. Prezydium Zgromadzenia:
 1. adw. Bartosz Krużewski – na funkcję Przewodniczącego,
 2. adw. Olga Sztejnert – Roszak – na funkcję Wiceprzewodniczącej,
 3. adw. Beata Paxford – na funkcję Wiceprzewodniczącej,
 4. adw. Michał Szpakowski – na funkcję Sekretarza,
 5. adw. Mariola Łakomska – na funkcję Sekretarza,
 6. adw. Sylwia Gregorczyk – Abram – osoba rezerwowa,
 7. adw. Marek Dolatowski – osoba rezerwowa,
 8. adw. Bartłomiej Gawron – osoba rezerwowa.

 

 1. Komisja Mandatowa:
 1. adw. Konrad Godlewski,
 2. adw. Marcin Komar,
 3. adw. Magdalena Nowakowska,
 4. adw. Patrycja Kasica.

 

 1. Komisja Skrutacyjna:
 1. adw. Michał Chodorek,
 2. adw. Marlena Jarzębowska,
 3. adw. Joanna Maria Modrzewska,
 4. adw. Magdalena Niegierewicz
 5. adw. Aleksandra Stępniewska,
 6. adw. Jakub Szczepkowski,

 

 1. Komisja Wyborcza:
 1. adw. Przemysław Barchan,
 2. adw. Krzysztof Dmowski,
 3. adw. Tomasz Łagocki,
 4. adw. Ludwik Żukowski.

 

 1. Komisja Wnioskowa:
 1. adw. Anisa Gnacikowska,
 2. adw. Anna Jakubaszek,
 3. adw. Piotr Skorupski,
 4. adw. Jędrzej Sokół,
 5. adw. Adam Woźny.

 

 1. Komisja Finansowa:
 1. adw. Przemysław Krzemieniecki,
 2. adw. Marek Malecha,
 3. adw. Marta Seredyńska,
 4. adw. Marta Tomkiewicz,
 5. adw. Konrad Zawodziński.

 

Lista kandydatów na Członka Komisji Rewizyjnej

Lista kandydatów na Członka Okręgowej Rady Adwokackiej

Lista kandydatów na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury

Lista kandydatów na Dziekana

Lista kandydatów na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego

Lista kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Lista kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego

Lista kandydatów na Sędziego Sądu Dyscyplinarnego