08.10.2020 / Wiadomości

List RPO do dziekana ORA w Warszawie w sprawie sytuacji na Białorusi i listu podpisanego przez Trójkąt Weimarski

 

Poniżej publikujemy list Rzecznika Praw Obywatelskich dra hab. Adama Bodnara, do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, dotyczący listów otwartych podpisanych przez dziekanów i prezesów Izb warszawskiej, paryskiej i berlińskiej.

„W pełni podzielam Państwa obawy przedstawione we wskazanych listach irozumiem motywy ich podpisania. Chociaż kolejne, systematycznie przedstawiane stanowiska ekspertów polskich i zagranicznych, są przez władze Polski i Białorusi ignorowane uważam, że właśnie w dobie obecnego kryzysu politycznego i kryzysupraworządności środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie tylko porządku prawnego, ale także podstaw demokracji. Każdy kolejny głos, każdy kolejny sprzeciw są niezwykle istotne, bo pokazują, że nie ma zgody w społeczeństwie na tego rodzaju naruszenia praw człowieka i zasad państwa prawa, a ład konstytucyjny dla każdego z nas jest jedną z najwyższych wartości.”

Pełny tekst listu:

List