05.11.2020 / Wiadomości

Korespondencja Dziekana ORA w Warszawie kierowana do sądów w związku z ich obecnym funkcjonowaniem