12.03.2020 / Wiadomości

Komunikaty i zarządzenia w sprawach odwołania rozpraw i posiedzeń w SN, SA w Warszawie, SO w Warszawie i SO Warszawa Praga w Warszawie

Dzisiaj systematycznie wydawane są zarządzenia przez Prezesów sądów poszczególnych instancji, odwołujące sesje sądowe do 31 marca 2020 r. włącznie. Poniżej zarządzenia Prezesów: Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

Należy zwrócić uwagę, że zarządzenia NIE DOTYCZĄ już ZAPLANOWANYCH PUBLIKACJI ORZECZEŃ oraz SPRAW PILNYCH!

Zgodnie z zarządzeniem prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie definicja spraw pilnych dla sądów Apelacji Warszawskiej zostanie zdefiniowana w oddzielnym zarządzeniu.

Poniżej sukcesywnie dodajemy te zarządzenia.