02.05.2020 / Wiadomości

Komunikat w związku z zakończeniem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego

Poniżej publikujemy komunikat w związku z zakończeniem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego. Zachęcamy do zapoznania się.

Komunikat w związku z zakończeniem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf na stanowisku I Prezesa Sądu Najwyższego

30 kwietnia br. to ważna data w historii Sądu Najwyższego i polskiego niezależnego sądownictwa. W tym dniu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf zakończyła swoją 6-letnią kadencję.

Służba Pani Prezes prof. Małgorzaty Gersdorf w Sądzie Najwyższym przypadła na bardzo trudny okres w historii Sądu Najwyższego. Okres kwestionowania w Polsce trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Za niezłomną obronę tych wartości Pani Prezes spotykała się wielokrotnie z bezpardonowym atakiem polityków.

Mimo tych ataków – stawiając im czoła – Pani Prezes nie uległa presji i udzielała wsparcia sędziom z sądów powszechnych, dla których Sąd Najwyższy w tym trudnym okresie stał się najważniejszym oparciem.

W okresie prezesury Pani prof. Małgorzaty Gersdorf Sąd Najwyższy zadał wiele istotnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. reform w wymiarze sprawiedliwości, realizowanych w ostatnich latach. Wydane na ich podstawie odpowiedzi TSUE pozwoliły zobaczyć szerszy, europejski kontekst prawny demontażu w Polsce niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy pod kierownictwem Pani Prezes sporządził także wiele kluczowych krytycznych opinii, dotyczących ustaw godzących w rządy prawa i naruszających niezależność sądownictwa.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Warszawskiego Środowiska Adwokackiego składam na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za niezłomną służbę na rzecz państwa prawa i wolności obywatelskich.

To między innymi niezłomna postawa Pani Prezes była dla nas, warszawskich adwokatów, nieocenionym wsparciem i inspiracją w walce o podstawowe prawa i wolności. Jesteśmy za to szczególnie wdzięczni.

Zakończeniu kadencji Pani Prezes towarzyszy także zakończenie pracy w charakterze rzecznika prasowego Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. To On, towarzysząc Pani Prezes w tym niełatwym czasie, podjął się zadania tłumaczenia mediom i społeczeństwu wszystkich zawiłości prawnych związanych z naruszeniami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Z tego zadania wywiązał się w sposób najlepszy z możliwych. Na Jego ręce Warszawskie Środowisko Adwokackie składa także wyrazy szczególnego podziękowania.

Będąc przekonany, iż obecnie jesteśmy na początku drogi do odbudowy państwa prawa w Polsce, pragnę jeszcze raz zapewnić, iż Warszawskie Środowisko Adwokackie, w tym szczególnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, będzie konsekwentnie stała na straży tych wartości, bez których demokratyczne państwo prawa nie może istnieć: trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie