14.12.2021 / Wiadomości

Komunikat w sprawie ślubowania Aplikantów Adwokackich

Szanowni Państwo,

W związku z komunikowaną w piątek decyzją dotyczącą zmiany formy ślubowania na wyłącznie online, z uwagi na sytuację epidemiczną i brak możliwości bezpiecznej organizacji ślubowania dla kilkuset osób, uprzejmie informujemy, że uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie odbędzie się: 

– w formie zdalnej (on-line) w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) od godz. 09:00

  w formie zdalnej (on-line) w dniu 17 grudnia 2021 r., (piątek) od godz. 10.45

Osoby, które zadeklarowały przystąpienie do ślubowania w dniu 16 grudnia 2021 r. (on – line) i dostarczyły do Biura DSA ul. Bobrowiecka 9 – podpisany oryginał PROTOKOŁU ŚLUBOWANIA – zaproszone są na ślubowanie w dniu 16 grudnia 2021.

Osoby, które zdecydowały się na ślubowanie w formie stacjonarnej w dniu 17 grudnia –  w związku ze zmianą formy ślubowania – proszone są o dostarczenie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 20.00 przesłanego w dniu 14 grudnia na Państwa pocztę PROTOKOŁU ŚLUBOWANIA – w formie zdalnej. 

Dokument  należy wydrukować, podpisać i oryginał dostarczyć do: 

 • skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku „A1” Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich, który mieści się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji „Nowe Horyzonty” przy ul. Bobrowieckiej 9,  
 • lub złożyć w Biurze Podawczym Działu Szkolenia Aplikantów  (budynek A1, parter, pokój nr 1)  
 • lub przesłać tradycyjną drogą pocztową na adres: Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 bud. A1, 00-728 Warszawa.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje.

Ślubowanie zdalne 16 grudnia 2021 r.

Sprawy organizacyjne 

 1. godz.   9.00 – sprawdzenie listy obecności aplikantów przystępujących do ślubowania

(czas trwania uzależniony od liczby osób przystępujących do ślubowania).

 1. godz. 10.00 – planowana uroczystość ślubowania.

Uroczystość odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany w odrębnym indywidualnym e-mailu. 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami technicznymi korzystania z aplikacji ZOOM:

 • w aplikacji należy zalogować się imieniem i nazwiskiem;
 • aplikant zobowiązany jest również do wpisania swojego imienia i nazwiska również na listę czat;
 • podczas uroczystości aplikant zobowiązany jest mieć włączony monitor i głośnik, a jedynie w trakcie wygłaszania roty ślubowania także mikrofon;
 • po zakończeniu uroczystości aplikant powinien się wylogować i zamknąć aplikację ZOOM.

Uprzejmie informujemy, że Protokół ślubowania stanie się ważny dopiero w chwili, gdy ślubowanie dojdzie do skutku.

Dostarczenie oryginału protokołu jest warunkiem przesłania ślubującemu aplikantowi linku do spotkania.

Link z zaproszeniem na ślubowanie 16 grudnia – zostanie wysłany 15 grudnia 2021. 

Ślubowanie zdalne 17 grudnia 2021 r.

Sprawy organizacyjne 

 1. godz.   10.45 – sprawdzenie listy obecności aplikantów przystępujących do ślubowania

(czas trwania uzależniony od liczby osób przystępujących do ślubowania).

 1. godz. 12.00 – planowana uroczystość ślubowania.

Uroczystość odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany w odrębnym indywidualnym e-mailu. 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami technicznymi korzystania z aplikacji ZOOM:

 • w aplikacji należy zalogować się imieniem i nazwiskiem;
 • aplikant zobowiązany jest również do wpisania swojego imienia i nazwiska również na listę czat;
 • podczas uroczystości aplikant zobowiązany jest mieć włączony monitor i głośnik, a jedynie w trakcie wygłaszania roty ślubowania także mikrofon;
 • po zakończeniu uroczystości aplikant powinien się wylogować i zamknąć aplikację ZOOM.

Uprzejmie informujemy, że Protokół ślubowania stanie się ważny dopiero w chwili, gdy ślubowanie dojdzie do skutku.

Dostarczenie oryginału protokołu jest warunkiem przesłania ślubującemu aplikantowi linku do spotkania. Link z zaproszeniem na ślubowanie 17 grudnia – zostanie wysłany 16 grudnia 2021. 

Informujemy, że w uroczystości mogą uczestniczyć zaproszeni przez aplikanta Goście.

Uprzejmie informujemy, ze osoby, które przystąpią do ślubowania zapraszamy po odbiór legitymacji aplikanta adwokackiego i pakietów powitalnych w dniach  3 – 5 stycznia oraz od 10 stycznia 2022 roku do Biura DSA ul. Bobrowiecka 9 Budynek A1 (czynne w godz. 9.00 – 20.00).

Serdecznie przepraszamy za wszelkie niegodności spowodowane tą zmianą.