23.04.2021 / Wiadomości

Komunikat – szczegóły organizacyjne egzaminu adwokackiego

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny egzamin zawodowy adwokacki odbędzie się, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniach 18-21 maja 2021 r. w Nadarzynie, w halach Warsaw Ptak Expo. Lokalizacja ta zapewnia najlepsze w tej chwili warunki sanitarne, umożliwiając utworzenie osobnych wejść do Komisji i jest wyposażone w nowoczesne systemy wentylacji, zapewniające cyrkulację powietrza na możliwie najwyższym poziomie.

Wstępne informacje logistyczne:

 1. Reżim sanitarny. Egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z wytycznych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 15 kwietnia 2021 r. Oznacza to w szczególności, że:
 • zdający i członkowie Komisji będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką. Brak maseczki będzie powodował brak możliwości wejścia na teren przeprowadzania egzaminu;
 • zdający będą mogli zdjąć maseczki podczas pisania pracy, na czas zajmowania przez nich przypisanego miejsca siedzącego;
 • odstępy pomiędzy stolikami będą nie mniejsze niż 1,5 metra;
 • organizator egzaminu nie zapewnia wody, ani jedzenia. Należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w napoje i niezbędną żywność, biorąc pod uwagę czas trwania egzaminu;
 • sala zostanie wyposażona w środki do dezynfekcji. Korzystanie z nich będzie obligatoryjne m.in. przed i po skorzystaniu z komputerów z dostępem do systemów informacji prawnej, drukarek itd.;
 • członkowie komisji są zobowiązani do używania jednorazowych rękawiczek, 
 • zapewnione zostaną odrębne wejścia do każdej z komisji oraz wyznaczone zostaną tury rejestracyjne, celem zapewnienia wejścia „bez kolejki”;
 • sale są wyposażone w system wentylacji, którego standard techniczny pozwala na efektywne i szybkie filtrowanie powietrza w danej sali.

Pełna treść wytycznych dostępna jest TUTAJ.

 

 1. Dojazd. Tak jak w latach ubiegłych, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zapewni zdającym możliwość dojazdu i powrotu do i z miejsca przeprowadzenia egzaminu do centrum Warszawy. Dedykowane autobusy zostaną zorganizowane z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc, uwzględniając także potrzebę zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego w trakcie przejazdu. Szczegóły dotyczące przystanków i godzin odjazdów zorganizowanych autobusów zostaną przekazane później.

 

 1. Szczepienia i testy. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszane przez zdających i członków komisji propozycje objęcia osób uczestniczących w egzaminie szczepieniami albo też wprowadzenie testowania zdających i członków komisji przed przystąpieniem do egzaminu. Nie ma w obecnym stanie prawnym, uwzględniając treść Wytycznych z 15 kwietnia 2021 r., możliwości wprowadzenia szczepienia lub obowiązku legitymowania się negatywnym wynikiem testu.

 

 1. Pewność daty egzaminu. Na obecną chwilę nie jest brany pod uwagę scenariusz zmiany daty egzaminu. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega jednak, że cały czas analizuje sytuację pandemiczną i będzie podejmowało decyzje w zależności od niej.

 

Mamy świadomość, że informacja ta nie wyczerpuje wszystkich Państwa wątpliwości. W tej chwili, zarówno w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i w warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej, trwają prace zmierzające do rozwiązania zgłaszanych przez Państwa pytań i problemów (np. co do sposobu przechowania telefonów komórkowych). Kolejne informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.