16.07.2020 / Wiadomości

Komunikat po posiedzeniu ORA w dniu 15 lipca 2020 r.

Na posiedzeniu Rady w dniu 15.07.2020 r. omawiane były sprawy dotyczące organizacji Wyborczego Zgromadzenia Izby oraz ślubowania adwokatów.

Zgromadzenie Izby. ZMIANA TERMINU!

W związku z koniecznością zapewnienia wszystkim uczestnikom bezpiecznych warunków zgodnych z wytycznymi sanitarnymi i mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację, Rada podjęła decyzję aby wstępnie planowane Zgromadzenie na 12 września 2020 r. zostało przeniesione na dzień 10 lub 17 października 2020 r. Zmiana ta wynika z konieczności zmiany lokalizacji Zgromadzenia, tak aby dla uczestników wydarzenia była dostępna jak największa powierzchnia i najlepsze warunki sanitarne (aktualnie: EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego). W zależności od dostępności terminów u właściciela obiektu, zostanie podjęta ostateczna decyzja o terminie Zgromadzenia. Już dziś jednak prosimy o uwzględnienie tej zmiany w kalendarzu.

Ślubowanie adwokatów

Rada podejmie wszystkie możliwe działania aby ślubowanie lub ślubowania adwokatów odbyło się w bezpiecznych i jednocześnie podniosłych warunkach. Trwają jeszcze prace organizacyjne, oczekujemy też na nowe przepisy sanitarne. O samym ślubowaniu trwała dyskusja, w trakcie której przywoływane były propozycje samorządu aplikantów adwokackich i oczekiwania zdających. Decyzję podejmie Okręgowa Rada Adwokacka w najbliższym czasie, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo ślubujących i obowiązujące normy prawne. Jednocześnie rozumiejąc potrzebę ślubujących, by towarzyszyli im najbliżsi, dołożymy wszelkich starań, by możliwe było zaproszenie jednej osoby towarzyszącej.