19.08.2021 / Wiadomości

Jednomyślna uchwała ORA w sprawie konieczności zapewnienia pomocy humanitarnej obrońcom praw człowieka w Afganistanie

Dzisiaj Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie konieczności zapewnienia pomocy humanitarnej obrończyniom i obrońcom praw człowieka w Afganistanie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypomina w uchwale, że 27 sierpnia 2021 r. Afghanistan Independent Bar Association (AIBA) obchodziłoby trzynastą rocznicę odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia tej organizacji zrzeszającej adwokatów. W ostatniej dekadzie uprawnienia zawodowe w ramach AIBA uzyskało w szczególności wiele kobiet, które zasłynęły już, jako odważne obrończynie praw człowieka.

W przededniu wspomnianej rocznicy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest poważnie zaniepokojona sytuacją afgańskich adwokatów, sędziów, obrońców praw człowieka, działaczy organizacji pozarządowych, a zwłaszcza kobiet wykonujących wskazane zawody.

Przyłączając się do apeli izb adwokackich w Państwach Sojuszniczych wobec Polski, a także mając na względzie informacje, według których już w tej chwili na granicy Polski i Białorusi znajdują się uchodźcy, w tym rodziny poszukujące azylu, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do polskiego Rządu, Parlamentu i Prezydenta RP o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu:

1)     ułatwienie procedur wizowych w sprawach, w których uzasadnione jest wydawanie tzw. wiz humanitarnych;

2)     zapewnienie realnej możliwości uzyskania azylu w Polsce przez uchodźców;

3)     w miarę możliwości logistycznych i względów bezpieczeństwa – ewakuowanie z Afganistanu i przyjęcie w Polsce adwokatów, sędziów, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, obrońców praw człowieka i ich rodzin.

Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem do pobrania: TUTAJ