07.08.2018 / Wiadomości

IX Piknik Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – możliwość sponsoringu przez kancelarie

W związku z uchwaleniem przez ORA w Warszawie regulaminu sponsoringu informujemy, iż istnieje obecnie możliwość sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Kolejną do tego okazją będzie organizowany pod przewodnictwem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie IX Piknik Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Piknik odbędzie się 15 września br. w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Warszawie, przy Pomniku „Chwała Saperom”.

  1. Wartość sponsoringu 5 000 zł brutto obejmuje:

– ekspozycja logo i nazwy Sponsora na dedykowanej Piknikowi stronie www wydarzenia,

– ekspozycja rollup-u Sponsora w miejscu, w którym odbywać się będzie IX Piknik Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – według wyboru Organizatora,

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu organizatora otwierającym i zamykającym konferencję,

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie kancelarie zainteresowane sponsorowaniem konferencji proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pldo dnia 27 sierpnia br.
  5. Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że niniejsze ogłoszenie skierowane jest do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.
  6. Zgodnie z pkt 5.4 Regulaminu finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.