23.03.2021 / Wiadomości

FBE – Walne Zgromadzenie Adwokatur Europejskich wybrało nowe władze

19 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie FBE – Fédération des Barreaux d’Europe (Federacji Adwokatur Europejskich), której członkiem jest ORA Warszawa. Z uwagi na fakt, iż tego samego dnia odbywał się Krajowy Zjazd Adwokatury, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie reprezentowali członkowie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą: adw. Rafał Klimasiński i adw. Ewa Weinar.

Poza czynnościami sprawozdawczymi, odbyły się wybory do władz FBE. Przewodniczącą została wybrana Dominique ATTIAS, francuska adwokat pełniąca w przeszłości funkcję wicedziekana Izby Paryskiej i dotychczasowa wiceprzewodnicząca FBE. Pierwszym wiceprzewodniczącym został Bas MARTENS, holenderski adwokat pełniący w przeszłości funkcję dziekana Izby w Hadze. Drugą wiceprzewodniczącą została Izabela KONOPACKA, radca prawny i wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Spotkanie było okazją do poruszenia kwestii dotyczących działalności rad adwokackich w dobie pandemii COVID-19 oraz nowych wyzwań z tym związanych.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie FBE http://www.fbe.org/home/