01.10.2020 / Wiadomości

Etap Izbowy Konkursu Krasomówczego im. Marka Kotarskiego rozstrzygnięty

28 września 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w ramach zakończonego Etapu Izbowego Konkursu Krasomówczego im. adw. Marka Kotarskiego. 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska wręczyła laureatom dyplomy oraz książki Wydawnictwa CH Beck. Dodatkowo zwycięzcy tego otrzymali zaproszenia na warsztaty z aktorami teatralnymi, telewizyjnymi, serialowymi i lektorami oraz wykładowcami polskich szkół aktorskich – Panią Ewą Serwą i Panem Tomaszem Kozłowiczem.

Warsztaty dla 15 aplikantów są zorganizowane w dniach 30 września 2020 r. oraz w dniu 5, 7 i 8 października 2020 r. w siedzibie Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ul. Bobrowieckiej 9, bud. A1.Warsztaty te mają przygotować laureatów Etapu Izbowego Konkursu Krasomówczego do wystąpień do Etapu Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się w dniu 10 października 2020 r. w godz. 9.00-15.00.

Losowanie kazusów odbędzie w dniu 6 października 2020 r. w formie zdalnej.

Etap Izbowy Konkursu Krasomówczego im. adw. Marka Kotarskiego dla aplikantów adwokackich 2 i niektórych 3. roku szkolenia (tych, co nie uczestniczyli na 2 roku szkolenia) Izby Adwokackiej w Warszawie miał się odbyć pierwotnie w dniu 14 marca 2020 r., lecz z uwagi na pandemię COVID-19 odbył się w dniu 20 czerwca 2020 r. w formie zdalnej.

Celem etapu izbowego Konkursu Krasomówczego jest wyłonienie jednego z każdej grupy zwycięzcy, który będzie uczestnikiem etapu środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

O wyborze kandydata do Etapu Środowiskowego Konkursu Krasomówczego decyduje Komisja złożona z 3 adwokatów, po zapoznaniu się z wystąpieniami wszystkich uczestników etapu izbowego.

W imieniu Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka oraz Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyny Gajowniczek Pruszyńskiej składamy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym najserdeczniejsze gratulacje. Jednocześnie trzymamy już kciuki za równie dobre występy w kolejnych etapach. Serdeczne podziękowania składamy także na ręce adw. Doroty Kulińskiej i pracowników DSA za  organizację i koordynację tego wydarzenia.

Etap Izbowy przeprowadziło 15 Komisji w składach:

Nr 1

Przewodnicząca: adw. Justyna Metelska

Członkowie: adw. Marcin Kondracki, adw. Paweł Osik

Nr 2

Przewodnicząca: adw. Dorota Kulińska

Członkowie: adw. Michał Hara, adw. Tomasz Korczyński

Nr 3

Przewodniczący: adw. Andrzej Lagut

Członkowie: adw. dr Urszula Fronczek, adw. Maciej Syzdół

Nr 4

Przewodnicząca: adw. Małgorzata Tyszka-Hebda

Członkowie: adw. Damian Grzesiak, adw. Magdalena Wilk

Nr 5

Przewodnicząca: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Członkowie: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Aleksander Krysztofowicz

Nr 6

Przewodnicząca: adw. Anna Borkowska

Członkowie: adw. Ewa Lewicka, adw. Dariusz Goliński

Nr 7

Przewodniczący: adw. Piotr Kuliński

Członkowie: adw. Joanna Dobkowska, adw. Dorota Malarecka

Nr 8

Przewodnicząca: adw. Monika Olesińska-Tyczyńska

Członkowie: adw. dr Beata Paxford, adw. Adam Woźny

Nr 9

Przewodniczący: adw. dr Michał Barański

Członkowie: adw. Magdalena Olchowicz-Jedlak, adw. Katarzyna Tryniszewska

Nr 10

Przewodniczący: adw. Jacek Dubois

Członkowie:  adw. Magdalena Czernicka-Baszuk, adw. Kamila Podwapińska

Nr 11

Przewodnicząca: adw. Agnieszka Masalska

Członkowie: adw. Ewa Stawicka, adw. Marcin Szymańczyk

Nr 12

Przewodniczący: adw. dr Witold Kabański

Członkowie: adw. dr Michał Poniatowski, adw. Elżbieta Rablin-Schubert

Nr 13

Przewodniczący: adw. Henryk Romańczuk

Członkowie: adw. Sylwia Dąbrowska-Pacan, adw. Monika Gąsiorowska

Nr 14

Przewodniczący: adw. dr Kamil Szmid

Członkowie: adw. Marta Tomkiewicz, adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Nr 15

Przewodnicząca: adw. Agnieszka Woźniak

Członkowie: adw. Jakub Bartosiak, adw. Ewa Bojanowska

 

Każdy aplikant adwokacki przystępujący do etapu izbowego, przygotował przemówienie na podstawie wylosowanego kazusu spośród 6 zaproponowanych (4 kazusy karne i 2 kazusy cywilne).Zgodnie z Regulaminem konkursów krasomówczych aplikantów adwokackich wypowiedź konkursowa trwała nie dłużej niż 20 minut, a ew. replika nie dłużej niż 5 minut.

 

Elementami oceny były, m.in. poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.

 

Laureatami Etapu Izbowego Konkursu Krasomówczego im. adw. Marka Kotarskiego zostali w poszczególnych Komisjach:

Nr 1

1 miejsce – apl. adw. Jacek Becker

2 miejsce – apl. adw. Karolina Barszczewska

3 miejsce – apl. adw. Igor Adamczyk

Nr 2

1 miejsce – apl. adw. Ewelina Bzducha

2 miejsce – apl. adw. Justyna Bartoszek

3 miejsce – apl. adw. Damian Brudzyński

Wyróżnieni – apl. adw. Łukasz Bucki, apl. adw. Robert Brodzik, apl. adw. Justyna Chylińska, apl. adw. Agata Owczarska, apl. adw. Aleksandra Czarnecka

Nr 3

1 miejsce – apl. adw. Kamila Ferenc

2 miejsce – apl. adw. Wojciech Figura

3 miejsce – apl. adw. Katarzyna Fudalska

Wyróżnieni: apl. adw. Kamila Gąsior, apl. adw. Janusz Pieckowski

Nr 4

1 miejsce – apl. adw. Maria Grotowska

2 miejsce – apl. adw. Łukasz Giera

3 miejsce – apl. adw. Aneta Hubicka

Wyróżnieni: apl. adw. Stefan Gromnicki, apl. adw. Adam Gierada, apl. adw. Marcin Gutkowski

Nr 5

1 miejsce – apl. adw. Michał Sapiński

2 miejsce – apl. adw. Maria Kanturska

3 miejsce – apl. adw. Mateusz Jankowski

Wyróżnieni: apl. adw. Kuba Jankowski, apl. adw. Magdalena Kahan, apl. adw. Ewelina Kęciek

Nr 6

1 miejsce – apl. adw. Aneta Kmoch

2 miejsce – apl. adw. Julita Kowalów-Ziułkowska

3 miejsce – apl. adw. Karolina Kucińska

Wyróżnieni: apl. adw. Hubert Kordos, apl. adw. Katarzyna Kozak, apl. adw. Włodzimierz Rusjan

Nr 7

1 miejsce – apl. adw. Jagoda Kwapińska-Kaleńczuk

2 miejsce – apl. adw. Mateusz Łyjak

3 miejsce – apl. adw. Sławomir Kurek

Wyróżnieni: apl. adw. Paulina Magierska, apl. adw. Anna Łukasiewicz

Nr 8

1 miejsce – apl. adw. Norma Michalski

2 miejsce – apl. adw. Mateusz Mazur

3 miejsce – apl. adw. Katarzyna Siembida

Nr 9

1 miejsce – apl. adw. Mateusz Omelan

2 miejsce – apl. adw. Natalia Pepel

3 miejsce – apl. adw. Seweryn Klatka

Nr 10

1 miejsce – apl. adw. Maria Potyszek

2 miejsce – apl. adw. Oskar Platta

3 miejsce – apl. adw. Zofia Wojciechowska

Wyróżnieni: apl. adw. Michał Potyra, apl. adw. Małgorzata Piotrowska

Nr 11

1 miejsce – apl. adw. Aleksandra Socha

2 miejsce – apl. adw. Marcin Rytel

3 miejsce – apl. adw. Magda Tomaszewska-Styś

Wyróżniona: apl. adw. Anna Sobańska

Nr 12

1 miejsce – apl. adw. Joanna Subko

2 miejsce – apl. adw. Martyna Staniec

3 miejsce – apl. adw. Stanisław Stefaniak

Wyróżnieni: apl. adw. Katarzyna Sokołowska, apl. adw. Aleksander Winogrodzki

Nr 13

1 miejsce – apl. adw. Weronika Szyszka

2 miejsce – apl. adw. Aneta Wasąg

3 miejsce – apl. adw. Mateusz Trojanowski

Nr 14

1 miejsce – apl. adw. Konrad Zyznar

2 miejsce – apl. adw. Weronika Wojdakowska

3 miejsce – apl. adw. Karolina Zalewska

Wyróżnieni: apl. adw. Adrian Zimny, apl. adw. Robert Zarośliński, apl. adw. Iga Zaborska

Nr 15

1 miejsce – apl. adw. Aleksandra Gałkowska

2 miejsce – apl. adw. Jonasz Gałęziowski

3 miejsce – apl. adw. Andrzej Barciński