Ponad 550 kandydatów na aplikantów adwokackich w Warszawie złoży uroczyste ślubowanie
02.04.2020 / Wiadomości

Dokumenty opracowane przez RE oraz WHO, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur poniżej zamieszczamy dokumenty opracowane przez Radę Europy oraz Światową Organizację Zdrowia, dotyczące sposobu postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w związku z pandemią choroby koronawirusowej (COVID-19).

  1. „ Zbiór zasad Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) dotyczących postępowania z osobami pozbawionymi wolności w kontekście pandemii choroby koronawirusowej (COVID-19)”

oraz

  1. „ Przygotowanie, zapobieganie i kontrola C0VID-19 w zakładach karnych i innych miejscach pozbawienia wolności. Tymczasowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”