30.11.2021 / Wiadomości

Coroczne uroczystości Adwokatury Paryskiej z udziałem przedstawicieli naszej izby

25 –27 listopada 2021 r. w Paryżu odbyły się coroczne uroczystości Adwokatury Paryskiej – Rentrée du Barreau de Paris. Uroczystości mają wymiar międzynarodowy i gromadzą przedstawicieli adwokatur z całego świata, zrzeszonych z Izbą Paryską. Izbę Warszawską reprezentowali podczas uroczystości dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz członkini Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORA w Warszawie adw. Aleksandra Stępniewska.

Motywem przewodnim uroczystości było hasło „adwokat zaangażowany”. W ramach uroczystości odbyły się dwa główne wydarzenia. Pierwsze to międzynarodowa konferencja „Prawnicy, adwokaci i aktywiści” (25 listopada br.). Podczas konferencji prawnicy, adwokaci i aktywiści opowiadali historie ich walki o fundamentalne wartości i prawa człowieka w krajach, w których są one zagrożone. Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny do oddania głosu czynnym uczestnikom walki o prawa i godność człowieka,  tu i teraz.

W pierwszym panelu szczególnie poruszające było wystąpienie afgańskiej adwokat, profesor prawa Rany Habibi, która przed przejęciem władzy przez Talibów, broniła praw kobiet i dzieci, reprezentowała kobiety zmuszone do małżeństwa w bardzo młodym wieku oraz innych pokrzywdzonych przemocą rodzinną i domową. Udało się je uciec z Afganistanu i obecnie przebywa na przymusowej emigracji w Paryżu.

Nie mniej poruszające było świadectwo Suzy Legros, dziekan izby w Port au Prince, na Haiti, która zabrała głos w drugim panelu. Opowiadała m. in. o tym, iż w tym roku zamordowany został dziekan tej izby i czterech innych adwokatów. Powód zawsze ten sam. Determinacja i walka o podstawowe prawa i wolności obywatelskie, w tym o zasadę państwa prawa i prawa do obrony.

Drugie wydarzenie to Uroczysta Ceremonia Adwokatury Paryskiej – otwarcie nowego roku adwokackiego (26 listopada br.).

Podczas uroczystości Dziekan Izby Paryskiej, Olivier Cousi wskazał, z jakimi wyzwaniami musiał mierzyć się on jako dziekan, sprawujący swoją funkcję w epoce covid-u, a także każdy prawnik – adwokat, sędzia, prokurator, w ramach misji związanej z wymiarem sprawiedliwości. Podkreślił także zaangażowanie Francji w przyjęciu i udzieleniu schronienia adwokatom z Afganistanu. Swoje występnie zakończył deklaracją: – Dziś jestem dziekanem Izby w Kabulu. Ponadto w kontekście projektu francuskiej ustawy, która będzie nadawać ograniczony charakter tajemnicy zawodowej adwokata zatrudnionego w przedsiębiorstwie, co czyni obecnie napiętymi relacje między francuską adwokaturą a francuskim rządem, dziekan podkreślił, że Minister Sprawiedliwości zawsze może liczyć na adwokatów, ale zawsze powinien także się z nimi liczyć.

Podczas uroczystości zabierał głos także Minister Sprawiedliwości, Eric Dupond-Moretti, przez 36 lat adwokat, nazywany „acquitator’em” z uwagi na ilość uniewinnień, do jakich udało mu się doprowadzić w jego karierze adwokata. Minister w swoim przemówieniu prowadził swoisty dialog z adwokatami. Nawiązywał do dobrych praktyk z dawnych lat, które chciałby, aby na nowo funkcjonowały w ramach wymiaru sprawiedliwości, w tym między innymi dialog między zawodami prawniczymi.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody 12 sekretarzom konferencji, tj. 12 młodym adwokatom, którzy wygrali konkurs krasomówczy w 2020 r., i którzy przez 12 ostatnich miesięcy zapewniali pomoc prawną z urzędu w sprawach karnych, w tym w sprawach rozpoznawanych w trybie przyspieszonym. 1. i 2. sekretarz izby paryskiej wygłosili przemówienia. 1. sekretarz – adw. Gaspard Lindon na temat. mec. Gisele Halimi, diwy paryskiej adwokatury, 2. sekretarz Magali Woch na temat sprawy Emila Zoli.

Dziekan ORA w Warszawie miał także okazję do krótkiej roboczej rozmowy na temat polskiego i francuskiego wymiaru sprawiedliwości z francuskim Ministrem Sprawiedliwości Eric-iem Dupond-Moretti-m.

Wyjazd do Paryża przedstawicieli naszego samorządu jest owocem stałej i sukcesywnie rozwijanej współpracy między obu izbami. Za koordynację współpracy pomiędzy naszymi izbami i organizację udziału przedstawicieli naszej Izby w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu odpowiada członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA w Warszawie, adw. Aleksandra Stępniewska.